خدایا!! عاشقان را غم مده شکرانه اش با من

                                                     

           

                

   

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم دی 1383ساعت 6:1  توسط sara | 
46525ce4c9d7268e6b512eb668d8c372-425
 
نگاه میکردم از پشت سرش موقعی که یار میرفت
 
یک دفعه هم گفتم نگاه میکند موقع رفتن
 
آن ظالم یک دفعه هم نگاه نکرد
 
نمیدانست موقع رفتن قلبم می سوزد
 
بعد از تو عشق را میخواهم برای چه
 
عشقت را بگیر موقع رفتن با خود ببر
 
یار یار گفتن عشق نگار است
 
به یارش ناز می فروشد موقع رفتن
 
ناز نفروخت هیچ قلبم را آتش زد
 
کینهء قلبش را باید می انداخت موقع رفتن
 
عصیان را دیدم ازایل خجالت کشیدم
 
فریاد ایل بودم باید میسوخت موقع رفتن
 
سوختم تا آنجائی که باید میسوختم پروردگارا
 
قلب شکسته را باید موقع رفتن میفهمید
 
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مرداد 1393ساعت 9:28  توسط sara | 
b8ca935fd50866f47d64af12f74eae82-425
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت 9:33  توسط sara | 

a9655ed850f0dd80ce0cdc6657fd62b8-425

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت 9:23  توسط sara | 

c0b129cb98a71ad0c43270d2ab4c390d.jpg

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393ساعت 18:9  توسط sara | 
56943706142859434662.jpg
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393ساعت 9:22  توسط sara | 
 
 
HA_scenery013_1_.gif

من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم

که چه می کنی؟

کجایی؟

در چه حالی؟

پنجره ی اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم:

تنهاییت برای من . . .

غصه هایت برای من . . .

همه ی بغض ها و اشک هایت برای من

تو فقط بخند . . .

آنقدر بلند که من هم بشنوم

صدای خنده هایت را

صدای همیشه خوب بودنت را.....!

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 9:10  توسط sara | 

35egv4jrypcrvugtu2l.jpg

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 8:59  توسط sara | 

Untitled-1.jpg

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 8:36  توسط sara | 
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 8:9  توسط sara |